Copyright

© Copyright 2023 Elka Pieterman Group

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Elka Pieterman is niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze (potentiële) klanten en andere belanghebbenden.

Elka Pieterman Group

Vestigingsadres: Prinsenhil 1, 4825 AX, Breda.
Postadres: Postbus 3361, 4800 DJ Breda.